Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đám mây (SaaS) giúp đóng góp vào hiệu quả và giá trị gia tăng của các hoạt động khác nhau của công ty, bao gồm nhiều dịch vụ hỗ trợ các hoạt động Back-Office như hoàn trả chi phí và quản lý bán hàng, cũng như các hoạt động Front-Office như trả lời các câu hỏi của khách hàng và tiếp thị. Ví dụ, bộ phận kế toán, quản trị bán hàng, hỗ trợ khách hàng và khuyến mãi.

 

Hồ sơ ứng tuyển xin vui lòng gửi về Phòng Nhân sự/Tuyển dụng

Email: info@rakus.com.vn

Trụ sở chính: 028.3715 3882

Chi nhánh số 1: 028.3535 6290

 

Hồ sơ ứng tuyển xin vui lòng gửi về Phòng Nhân sự/Tuyển dụng

Email: info@rakus.com.vn

Trụ sở chính: 028.3715 3882

Chi nhánh số 1: 028.3535 6290