Rakuraku Hanbai

Rakuraku Hanbai là hệ thống quản lý bán hàng giúp loại bỏ những “sai sót”, giảm thiểu “thời gian và công sức” phát sinh trong quản lý bán hàng!

  • Loại bỏ việc cá nhân hóa bằng cách chia sẻ thông tin theo thời gian thực!
  • Giảm lỗi của con người bằng cách tự động hóa công việc thường ngày!
  • Giảm chi phí phát triển cao bằng cách tùy chỉnh thông số kỹ thuật của riêng bạn!
  • Thời gian làm việc cần thiết cho việc quản lý bán hàng đã giảm xuống còn 1/10!
  • Tương thích với luật kế toán điện tử và hệ thống hóa đơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *