Mail Dealer

Mail Dealer là phần mềm nhóm để chia sẻ và quản lý hiệu quả và trả lời email của nhiều người dùng.

📩 Nó có thể giúp ngăn chặn các phản hồi bị chậm trễ hoặc bị bỏ lỡ vì người dùng có thể xem nhanh trạng thái và lịch sử phản hồi cho các câu hỏi qua email của khách hàng.

📩 Được tải với các chức năng phân tích, nó có thể giúp quản lý và cải thiện hoạt động nói chung.

📩 Cải thiện thời gian phản hồi các thắc mắc của khách hàng.

📩 Hiển thị lịch sử liên lạc của khách hàng với một cú nhấp chuột.

📩 Quản lý tập trung các email ngăn chặn các phản hồi bị chậm trễ hoặc bị bỏ lỡ.

📩 Tất cả nhân viên có liên quan có thể dễ dàng chia sẻ trạng thái của phản hồi email.

📩 Chuẩn hóa chất lượng của phản hồi email bằng cách sử dụng chức năng phê duyệt và chia sẻ mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *