Rakuraku Seisan

Raku-Raku Seisan là một hệ thống cho phép toàn bộ quy trình công việc nộp đơn / phê duyệt / thanh toán chi phí và chi phí vận chuyển được xử lý thông qua trình duyệt Web.

✅ Điều này đơn giản hóa các ứng dụng của nhân viên và phê duyệt của người quản lý, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu quả của việc kiểm tra và sắp xếp của nhân viên kế toán.

 Các quy trình trước đây thường được thực hiện trên giấy có thể được thực hiện trên các trình duyệt Web, giảm thời gian dành cho các công việc của mỗi người.

✅ Giá thấp, bắt đầu từ $ 300 / tháng (cho tối đa 100 người dùng).

✅ Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó nhờ màn hình thao tác dễ hiểu.

✅ Có thể được giới thiệu tại nhiều trang web và sử dụng qua Internet.

✅ Bao gồm phần mềm hướng dẫn chuyển tàu Norikae Annai.

✅ Hỗ trợ khả năng tương thích với kiểm soát nội bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *